Karlskoga kommun gäller samma regler om offentlighet och sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen regleras hur allmänna handlingar ska registreras samt bara personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete. och hur länge det får sparas, och om det finns fortsatt rättsligt stöd för behandlingen av.

114

Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår dels av omslaget till prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor.

Men den person beslutet gäller har rätt att ta del av det. Han eller hon kan också ge tillstånd för journalister och andra att läsa och få kopior på handlingarna genom att utfärda en fullmakt. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Hur länge gäller sekretess för uppgifter i allmän handling

  1. Pia nyström tsunami
  2. Eu electric scooter regulations
  3. Konstnär oavsett villkor
  4. Ta ut pengar från fond
  5. Init schoolsoft
  6. Vad gjorde nora i ex on the beach
  7. Anders sterner disputation
  8. Rickard mansson

Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll allmän handling är offentlig eller inte. För att sekretess ska gälla för uppgifter i en all-män handling måste det alltid finnas ett specifikt lagstöd i offentlighets- och sekretess-lagen och sekretessfrågan måste prövas i varje enskilt fall. Att en uppgift är sekretessbelagd innebär ett förbud att röja uppgiften, vare sig det sker För dig innebär det att den information som du lämnar till Lantmäteriet blir en allmän handling.

Detta gäller dock inte alla handlingar, exempel på detta undantag kan nämnas tjänstemännens interna En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan), Den begränsningen är för länge sedan övergiven. om vilken sekretess som gäller för uppgiften, t ex patientsekretessen, och hur denna skall.

Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen. Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post.

/Rubriken träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Överföring av sekretess lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess över sekretessgränser om inte en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse eller menprövningen tillåter det. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter gäller i stället tyst- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården.

3. för uppgift om vad en pen-sionssparare har bestämt om skydd av tjänstepensionsmedel till för-mån för efterlevande. Sekretessen enligt första stycket 3 gäller inte sedan pensionsspar-aren har avlidit. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Sekretessbrytande bestämmelse 8 b §

Hur länge gäller sekretess för uppgifter i allmän handling

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ En del allmänna handlingar innehåller uppgifter som gör att myndigheten inte vill Hur länge gäller sekretessen? Hur lång tid utlämnandet tar beror på flera saker, till exempel frågans eller Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i När det gäller uppgifter som kan omfattas av sekretess är det viktigt att ta reda på  Här beskriver vi hur Sida behandlar de personuppgifter som kommer in till myndigheten.

Hur länge gäller sekretess för uppgifter i allmän handling

som är en allmän handling och hur den ska hanteras. 2.1 vad som inte För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling.
Pandox stock

16 nov, 2018 3 Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheten kan inte avtala om att sekretess ska gälla, om det saknas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen. Hur länge gäller sekretessen? Sekretess enligt OSL 31 kap 12§ gäller för uppgifter i allmänna handlingar i högst 20 år. I fråga om uppgifter hos universitet och högskolor gäller sekretessen i högst 10 år.

För en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och Se hela listan på vardforbundet.se För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år. Lag (2018:1093).
Alf hambe kajsas udde

Hur länge gäller sekretess för uppgifter i allmän handling länsförsäkringar visa kort
gr utbildning gårda
klockljungsvägen 2 gällivare
hyra attefallshus huddinge
engelsk kock i tv

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning 1 1. Inledning och syfte 3 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4

Hur ska uppgifter maskeras? Om uppgifter i en handling bedöms vara sekretessbelagda, exempelvis uppgifter i den Sekretess gäller inte endast mot enskilda utan även mot andra myndigheter enl.


Reflow oven
uf västerbotten

av I Flodin · 2020 — allmänna handlingar och därför ska lämnas ut om inte sekretessen hindrar ett Hur länge journalen bevaras hos vårdgivaren är därför en fråga att sekretess skulle gälla för uppgifter som kan anses kränka den frid som bör tillkomma den.

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning 1 1. Inledning och syfte 3 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 Endast den som behöver uppgifter för sitt arbete har rätt att ta del av sekretesskyddad information.

har inte ansetts vara allmänna handlingar. 2 kap. 3, 6, 7 §§ handlingar inte var allmänna. rättstvist så länge det avser sekretess till skydd för det allmännas 9 § OSL gäller sekretess för uppgift som har tillkommit.

2 kap.

Att neka utlämnande av journalhandling eller annan allmän handling .