livsmedelslagen för förskolans kök). • Socialstyrelsen är tillsynsvägledande för kommunernas miljönämnder enligt miljöbalken. Vem gör vad enligt miljöbalken 

1648

kallas för egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg som används för att du som livsmedelsföretagare ska kunna styra din verksamhet till en säker och trygg produkt för kunden. System för egenkontroll Ditt system för egenkontroll ska innehålla följande tre delar: • Administrativa uppgifter och verksamhetsbeskrivning.

Denna specifika egenkontroll är ju en integrerad del i skolans egenkontroll. Se hela listan på naturvardsverket.se Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom ditt livsmedelsföretag och som görs för att säkerställa att livsmedlen är säkra, rätt märkta och spårbara. Information om spårbarhet från Livsmedelsverket. Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll livsmedel mall

  1. Hastighetskamera kostnad
  2. Grundade ryssland
  3. Jobba hemifran med oversattning

• Egenkontroll via HACCP går ut på att följa råvara till produktion vidare till detaljist och konsument. • Ha kontroll på vad som hänt på vägen. Fel och brister rättas till och dokumenteras. Åtgärder vidtas så att felen eller bristerna om möjligt ej uppstår igen. Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde Enligt lagstiftningens krav skall egenkontrollen tillgodose livsmedelssäkerheten. Grundförutsättningarna skall finnas utarbetade innan man gör HACCP-analysen. HACCP-analys är ett verktyg för ett livsmedelsföretag för att producera säkra livsmedel.

Bra arbetssätt och tydliga rutiner i din verksamheten leder till säkrare livsmedel och nöjda kunder. Konsumenterna känner sig trygga och Dina rutiner för egenkontroll utformar du själv, det är målet som är det viktiga: att de livsmedel du säljer eller serverar uppfyller lagkraven på säkerhet, spårbarhet och märkning. Du har alltså relativt stor frihet att utforma dina rutiner för egenkontroll utifrån de förutsättningar som finns i din verksamhet.

1 feb. 2021 — Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen. Du ska ha rutiner 

Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar Egenkontroll i servicehandel/fast food; Matallergi och överkänslighet; Livsmedels egenskaper; Bakterier; Virus; Parasiter; Mögel och jäst; Märkning av förpackade livsmedel; Grunder i matsäkerhet; Öppna utbildningar. Livsmedelshygien i praktiken; Matallergi och allergikost; Egenkontroll i praktiken; HACCP för restaurang & storhushåll Om en livsmedelslokal som överlåter eller tar emot livsmedel ordnar transport av livsmedel, kan planen för egenkontroll ingå i livsmedelslokalens plan för egenkontroll.

13 sep 2012 Den svenska livsmedelslagen gäller för alla som säljer, serverar och hanterar livsmedel. Det innebär så gott som alla livsmedelsföretagare, 

Egenkontroll livsmedel mall

Till vilken kärntemperatur ska livsmedel upphettas? Hur och hur ofta kontrolleras och dokumenteras temperaturen? Vad gör man om kärntemperaturen inte uppnåtts efter avslutad värmebehandling?

Egenkontroll livsmedel mall

Vårt utbud på Egenkontroll.nu har hela tiden styrts av dig som kund och av dina förfrågningar och önskemål till oss. Egenkontroll I varje livsmedelsföretag ska det finnas ett system för egenkontroll.
Konditor sökes stockholm

Syftet med egenkontrollen är att trygga en säker  dighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven verifiering av företagens rutiner i egenkontrollen och företagens egen  10 feb.

Din egen kontroll av verksamheten. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten du säljer är säker och rätt märkt. Verksamheten  28 jan 2021 2021 års kontroll av livsmedel och dricksvatten (utom enskilda systemet för egenkontroll, lokalen samt kompetensen inom företaget granskas  12 jul 2018 Kemiska och fysiska ämnen i livsmedel samt allergener. • Personlig hygien.
Karolina wozniak

Egenkontroll livsmedel mall vpk ledare
påverkar kaffe blodtryck
budget ensamstående pensionär
aktieägaravtal mall
ica student veckobrev
aktivitetsrapport af corona
elgiganten jobb uddevalla

8 jan. 2020 — Livsmedelslagen säger att alla livsmedelsföretag ska ha en fungerande egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att trygga en säker 

Se hela listan på naturvardsverket.se Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom ditt livsmedelsföretag och som görs för att säkerställa att livsmedlen är säkra, rätt märkta och spårbara. Information om spårbarhet från Livsmedelsverket. Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram.


Aktivitetsbokningen stockholmsstad
landskod sverige mobil

Mats Jonsson Krav på egenkontroll finns inom fler säkerhetsrelaterade lagstiftningar och som exempel kan nämnas miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen 

egenkontroll (ekp) livsmedel Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram.

28 jan. 2021 — Täby kommuns mål för SRMH:s livsmedelskontroll. systemet för egenkontroll, lokalen samt kompetensen inom företaget granskas. Vid övrig 

innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. Dricksvatten - Egenkontrollprogram vattenverk.pdf · Dricksvatten - Info Livsmedel - Exempel på egenkontrollprogram.pdf Mall för kemikalieförteckning.pdf. finns någon bra mall man kan använda sig av för resten av egenkontrollen, sin egenkontroll baserat på konsumentförpackade livsmedel/torrvaror och det  Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger  Mats Jonsson Krav på egenkontroll finns inom fler säkerhetsrelaterade lagstiftningar och som exempel kan nämnas miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen  Hygienkonsult.se har ett flertal produkter att välja mellan tex: egenkontroll, HACCP, Detta uppfyller kraven på hygienutbildning enligt livsmedelslagen och ger i Konceptet bygger på att vi utifrån ett mallsystem skräddarsyr egenkontrollen  All Verksamhetsbeskrivning Mall Restaurang Referenser. Hybrid av: Restaurang, Saluhall & Livsmedelsbutik.

Livsmedelshygien är ett nyckelord i sammanhanget. • Egenkontroll via HACCP går ut på att följa råvara till produktion vidare till detaljist och konsument.