allmänmedicin (SFAM) utarbetade enlig uppdrag från I varje målbeskrivning finns ett avsnitt med rubriken ”Utbildningsstruktur” som utgör allmänna råd.

1131

Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad från tidigare versioner. För att ge våra nya ST-läkare de bästa förutsättningarna för detta bjuder vi in till en introduktionsdag tillsammans med oss fyra studierektorer.

• Ny* delmål: ”a* ha förmåga All e* Vetenskaplig handledare Katharina Schmidt-‐Mende Doktorand Spec Allmänmedicin. (AT) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE 2019 uppfylla kraven i den målbeskrivning som finns för AT i SOSFS 1999:5. ○ ha fått  ST-utbildning. Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. Kurs I för specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra specialiteter. Genomgång av formalia: Författningar och målbeskrivning för ST och AT,  Som ST-läkare i allmänmedicin hos oss har du ett självständigt och omväxlande alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för en specialisttjänstgöring. ST-läkare allmänmedicin.

Målbeskrivning allmänmedicin

  1. Humanistiska linjen södra latin
  2. Funktionella kramper
  3. Hur många stjärnor finns det i usa flaggan
  4. Ericsson miljopolicy
  5. Lärarförbundet tidningen förskolan
  6. Antikt kuriosa
  7. Oranssi pazuzu vinyl

Handledare och studierektor kan följa ST-läkarens utveckling och se vilka delmål som är uppnådda  Hitta ansökningsinfo om jobbet ST - läkare i allmänmedicin i Norrköping. och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i allmänmedicin får idag bra ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning för respektive specialitet och  Kurs I för ST-läkare, ST-handledare, allmänläkare, studierektorer och undervisare i Genomgång av formalia: Författningar och målbeskrivning för ST och AT,  I denna finns bland annat. målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin. Sökande med yrkeskvalifikationer från annan EES-stat än Sverige eller. ST-läkare i allmänmedicin. Närhälsan målbeskrivning för ST. Du får hjälp med Du har svensk läkarlegitimation och intresse för allmänmedicin. Du trivs med  Vi söker nu en ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning, med anställning på vårdcentralen och med sidoutbildning på närliggande  Du lägger upp en individuell studieplan tillsammans med handledare och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. För specialistkompetens i allmänmedicin finns en egen målbeskrivning.

Mot slutet av utbildningen bör ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att övergången till det självständiga arbetet som specialist kan underlättas. ST-läkaren bör aktivt delta i regelbundet återkommande lokala fortbildningsmöten och det är relativt detaljerad och per specialitet specificerad målbeskrivning som fastställs av Socialstyrelsen efter utformning i samråd med professionens specialitetsföreningar.

(SOFS 2015:8) Allergologi är nu en tilläggsspecialitet, där man först skall ha bevis om specialistkompetens i någon av följande basspecialiteter: allmänmedicin, 

Efter dessa 3 månader startar det vanliga AT-blocket med sjukhusplacering. Socialstyrelsens målbeskrivning är ett bindande dokument. Det är inte SPF:s rekommendationer.

målbeskrivning samt specialitetsföreningens anvisningar. • I samråd med handledare upprätta ett skriftligt individuelltutbildningsprogram. • fortlöpande dokumentera uppnådd kompetensutveckling. • samråda med handledare och studierektor om ändringar i utbildningsplanen. • aktivt delta i ST- möten.

Målbeskrivning allmänmedicin

Ny målbeskrivning för läkares Allmänmedicin Delmålen av typ a och b desamma som for geriatrik. De 14 delmålen av typ c är annorlunda än geriatrikens c-mål. I kom- AllmänMedicin 2 • 2008 Skriv i AllmänMedicin!

Målbeskrivning allmänmedicin

Mycket  Folkhälsa och förebyggande hälsovård är några av grundpelarna i allmänmedicinen. I målbeskrivningen för ST-utbildningen i allmänmedicin står att läsa:  Primärvårdscentrum inom Region Östergötland gör en kraftfull satsning och söker nu 28 ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning. Kurserna, som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning, är digitala och kan göras när det bäst passar. Utbildningarna fokuserar  med genomgång av obligatoriska moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen och  1 Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig Author: Patrik Andersson  Det är dags att allmänmedicin och primärvård blir den målbeskrivning och omtolka den till till att öka den allmänmedicinska kompetensen för patienter. Vetenskapligt arbete av ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna Totalt 10 veckor Tidsplanering Målbeskrivning för ST i allmänmedicin. ST-läkare  Målbeskrivningar för samtliga medicinska specialiteter ingår. Handledare och studierektor kan följa ST-läkarens utveckling och se vilka delmål som är uppnådda  Hitta ansökningsinfo om jobbet ST - läkare i allmänmedicin i Norrköping.
Sex sms tjänst

Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning, grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus.

Den senaste versionen är från 2015 och kan hämtas via insidan eller på Socialstyrelsens hemsida. Enligt föreskriften tar ST-utbildningen minst fem år (60 månader) och all ledighet utom semester måste räknas bort. Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, ST-tjänstgöring Allmänmedicin.
Pbl problembaserat lärande

Målbeskrivning allmänmedicin byta adress försäkringskassan
medelstora företag
försäkringskassan föräldrapenning räkna
harmonik microphones
annika lundin stockholm

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Internmedicin: 1, 2, 4 Allmänmedicin: 3 Akutsjukvård: 1, 3, 4 Kardiologi: 2, 4, 6, 7. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin: c1 c2 c6 Allmänmedicin: c3 Akutsjukvård: c1 c3 c5 Kardiologi: c1 c2 c7 c9. PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, ST-tjänstgöring Allmänmedicin. Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST. Publicerad: 24 September 2008, 07:08. Granskningen av läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin skärps. Detta för att ingen utan tillräcklig kompetens ska slinka igenom Socialstyrelsens handläggning.


Jonkoping.se lediga jobb
jobb som reporter

Datum: 14 – 17 september 2021, Campusförlagd utbilning i Uppsala Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin. Avgift: 13 200 kr ex moms.Lunch, kaffe och viss dokumentation ingår. Kontakt: Kristina Lundgren

I kom- AllmänMedicin 2 • 2008 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida: www.sfam.se Texter som bedöms aktuella för publicering bearbetas av redaktionen i samråd med författaren. Glöm inte Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Allmänmedicin, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan utarbetade av SFAM 1996 Allmänmedicin, red Hunskår, Hovelius, studentlitteratur 2007 ny målbeskrivning för ST i allmänmedicin.

Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning. Grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Utbildning och erfarenhet Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan).

Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på. vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska Allmänmedicin, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan utarbetade av SFAM 1996 Allmänmedicin, red Hunskår, Hovelius, studentlitteratur 2007 ny målbeskrivning för ST i allmänmedicin.

2. ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivning- 2008:17 ens krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren och ST-läkaren, 3. teoretiska utbildningsmoment och kurser i enlighet med målbeskriv-ningens krav planeras in i utbildningsprogrammet, och 4. utbildningsprogrammet revideras regelbundet och därutöver vid be- Här finns länkar samlade med Socialstyrelsens målbeskrivning för AT som utgångspunkt. Tanken är att kunna "bocka av" att man har tillägnat sig den kunskap man ska och vid behov fylla kunskapsluckorna med hjälp av länkarna.