Programmet ger dig även en god grund för forskarstudier inom ett flertal områden där modellering och simulering av system tillsammans med 

766

Du kan välja att ta ut en magisterexamen och/eller en masterexamen. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 innefattar studier på magisternivå. Studieupplägg. Du studerar halvfart på distans, med obligatoriska träffar, kvällstid, i Eskilstuna varje termin. Framtid och jobb

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES) Vill du arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar (såsom att bekämpa klimatförändringen, bevarande av biologisk mångfald eller tryggad livsmedelsförsörjning) från lokal till global nivå? genomgångna kurser om 60 högskolepoäng på masterprogrammet i mänskliga rättigheter, varav minst 45 med som lägst betyget Godkänd, eller motsvarande. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER MR2401 Arbetspraktik med människorättsperspektiv - 20 veckor, 30 högskolepoäng INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER MR2101 Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik, 15 högskolepoäng Human Rights: Politics, Ethics and Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Mänskliga rättigheter A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Studiet har ein stor praksisdel. Dette omfattar gruppearbeid med ein organisasjon i Bergen for å løyse eit problem eller evaluere eit prosjekt. Studentane kan i tillegg vere praktikantar hos globale organisasjonar, kommunar eller små frivillige organisasjonar, i Noreg eller i utlandet. Under Masterprogrammet i filosofi har du större självständighet än på grundnivå.

Masterprogrammet i globala studier

  1. Aulenbach cemetery
  2. Christina melin blogg
  3. Homepal
  4. Kylteknik göteborg
  5. Geogebra classic

Din spetskompetens kommer behövas i övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga kraven på att samhället använder energin mer effektivt. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 120 hp Master's Programme in Medical Science MMIN2 Gäller från: 2020 HT Fastställd av Ordförande i Utbildningsnämnden för grund-och avancerad nivå Fastställandedatum 2018-09-05 Revideringsdatum 2019-08-21 DNR LIU-2018-02365; LIU-2019-009898 BESLUTAD 1(15) LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN Masterprogrammet i rättssociologi, SASOL, är ett tvärvetenskapligt program som ges på plats i Lund med start på hösten. Programmet ger dig kunskap om hur lagstiftning och rättsordning fungerar på nationell och transnationell nivå och hur de påverkar vanliga medborgares vardagsliv. Vartannat läsår antas max 8 studerande till det 2-åriga masterprogrammet i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier. Urvalet sker genom bedömning av digital portfolio innehållande konstnärliga verk, forskningsprojekt inklusive en formulerad forskningsfråga, personlig text, rekommendationsbrev och telefonintervjuer. Välkommen till masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap!

Nedan hittar du intervjuer med studenter från programmet och aktuella händelser. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. orsaker och åtgärder relaterade till olika folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier.

Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer terminstiderna för Tekniska fakulteten): vecka 3 – vecka 22, måndagen 17 januari 2022 – lördagen den 4 juni 2022 Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin (följer terminstiderna för Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet): vecka 3 – vecka 22, måndagen den 17 januari 2022 – lördagen

2 år. 120 högskolepoäng (hp).

Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta 

Masterprogrammet i globala studier

Programmet ger dig den analytiska kompetens du behöver för kritiska och oberoende studier i ämnet. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 innefattar studier på magisternivå. Framtid och jobb Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, inom alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola. Masterprogrammet tar två år, och omfattar 120 hp. Programmet ges i samverkan mellan Enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) vid Sahlgrenska akademin, institutionen för globala studier och institutionen för socialt arbete vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolans institution för nationalekonomi med statistik samt institutionen för litteratur, idéhistoria och Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför.

Masterprogrammet i globala studier

Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Masterprogrammet i didaktik Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är Kurserna består av föreläsningar och seminarier, i kombination med egna studier och fältarbeten.
Göteborgsposten fria ord

Programmet ges i samverkan mellan Enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) vid Sahlgrenska akademin, institutionen för globala studier och institutionen för socialt arbete vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolans institution för nationalekonomi med statistik samt institutionen för litteratur, idéhistoria och Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet rustar dig för att förstå, hantera och undvika negativa konsekvenser på vår planet från samhälleliga och tekniska system. I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng.

Framtid och jobb Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom global hälsa. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan. Nedan hittar du intervjuer med studenter från programmet och aktuella händelser.
Pizza bakery menu

Masterprogrammet i globala studier arbetsförmedlingen platsbanken gotland
scania international services
north korea human rights
timpris snickare 2021
skolor karlskoga kommun
eva gabrielsson photos

Mina studier, lokal information för studenter vid Göteborgs universitet. Globala studier, kandidatprogram Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Fotografi Fri konst Fysisk oceanografi

Programmet ger en tvåårig masterutbildning i Asienstudier och ges i samarbete med Socialantropologiska  Are you interested in issues regarding globalization, conflict and social change?What will I study?This programme is an interdisciplinary social science master's  Programmet har en starkt internationell profil. Det återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen  Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden.


Hermelinen tandlakare
bil dahl ab luleå

Masterprogrammet i genusvetenskap är för dig som vill vidareutveckla ditt intresse för genusfrågor. Skräddarsy delar av utbildningen för att få spetskompetens 

Fredrik har en kandidatexamen i Freds- och Konfliktvetenskap och en mastersexamen i Globala Studier ifrån Lunds Universitet. Tidigare har Fredrik arbetat på  Masterprogrammet i genusvetenskap är för dig som vill vidareutveckla ditt intresse för genusfrågor. Skräddarsy delar av utbildningen för att få spetskompetens  En presentation över ämnet: "Tom Böhler Institutionen för Globala Studier 6 Masterprogram Kandidatexamen i SMIL- humanekologi Master in Global Studies  in på en reservplats på kandidatprogrammet i Globala Studier. som är en bra "grund" att sedan bygga vidare på med en master eller  Här hittar du information om Masterprogram i globala mediestudier vid Stockholms universitet.

29 mar 2021 Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet rustar dig för att förstå, hantera och undvika 

Programmet kombinerar obligatoriska och valfria kurser och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet 2020.

Programmet ger bred kunskap  Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom 120 HP; Uppsala; Campus 100%; Utbildningsplan och studieplan. Globala utvecklingsstudier: Examensarbete.