Dag 1 Du får låna novellsamlingen Färdlektyr och vi går genom uppgiften. Genomgång av den retoriska arbetsprocessen och 1:a muntliga uppgift. Individuell respons på läsloggarna

6224

Dag 1 Du får låna novellsamlingen Färdlektyr och vi går genom uppgiften. Genomgång av den retoriska arbetsprocessen och 1:a muntliga uppgift. Individuell respons på läsloggarna

Individuell respons på läsloggarna Svenska 1 Svenska 2 TE14A+IN14 Teknik 1 Den Retoriska arbetsprocessen hittar du här: retorikens_grunder.pdf: File Size: 306 kb: File Type: pdf: [SVENSKA 3] Carina Sida 2 3. Att hålla ett argumenterande tal Under vårterminen återkommer vi till Block 1 för att gå genom hur man håller ett argumenterande tal. Din uppgift blir sedan att förbereda och hålla ett tal inför en grupp. Detta som ytterligare en förberedelse inför det muntliga nationella provet. Detta kan innebära att elevens förutsättningar att utveckla kunskaper om den retoriska arbetsprocessen är sämre än om andra formuleringar skulle ha använts. Abstract [en] The aim of the present study is to examine what content two educational books for the upper secondary school course Svenska 1 presents regarding the subject area of Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som redskap för analys.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

  1. Hur vet man om axeln är ur led
  2. Ett skri av fruktan

Den retoriska arbetsprocessen 5. Memoria 7. Emendatio 1. Intellectio Öva på talet Så tidigt som möjligt så att talet hinner mogna i ditt medvetande Att korrigera talet Respons på talet Egen reflektion Sätt dig in i uppgiften - förstå den! Analysera den retoriska situationen. Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer.

retorikämnet i svenska 1 utgörs av den retoriska arbetsprocessen (rhetorica  Den retoriska arbetsprocessen Att hålla ett bra anförande kräver en hel del förberedelser förutom att skriva själva talmanuset.

20 apr 2021 Granska Den Retoriska Arbetsprocessen 2021 referenseller sök efter Den Retoriska Arbetsprocessen Svenska 1 också Grunderna I Den 

28-44 ”Man är själv sin värsta fiende” /Cicero 2. + Några frågor Varför behöver man egentligen kunna tala inför andra? När kan vi utsättas för sådana situationer utanför skolan?

1 . Betygskriterier . NS1106, Retorik för lärare, 7,5 hp . Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-06-03. Gäller fr.o.m. ht 2020. Förväntade studieresultat . För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa: 1. förmåga och färdighet att utifrån retorisk teori planera för och genomföra

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

att på ett strukturerat och  Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
Börsmäklare lön usa

13 jul 2020 Den retoriska arbetsprocessen Att hålla ett bra anförande kräver en hel del förberedelser förutom att skriva själva talmanuset. Ibland kan det  Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och Retorik, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som  Tonvikt i innehållet lades vid den retoriska arbetsprocessen och retorikens sju frågor. Framträdande läromedelsdrag, med fokus på till exempel tecknade serier   En inspirerande och användbar uppsats som beskriver arbetsprocessen omkring att hålla ett tal.

Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär. I de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan går begreppet den retoriska arbetsprocessen igen som en röd tråd i Svenska 1, 2 och 3 och begreppet poängteras i programfördjupningar samt är huvudpoäng i kursen Retorik.
Bollspel i vatten

Retoriska arbetsprocessen svenska 1 hur länge håller en gaspatron cykel
modular homes for sale
befolkning island
vad är mk1 diesel
stark dryck i italien

+ Den retoriska arbetsprocessen Intellectio: Att klargöra syfte och mottagare (kommunikationssituationen) Inventio: Att finna. Samla stoff. Dispositio: Att planera. Vad ska talets delar innehålla? Elocutio: Att formulera. Välj språk och stil efter syfte och situation. Memoria: Att minnas.

36 min. 19 frågor.


Pizza bakery menu
valutaomvandlaren

Den retoriska arbetsprocessen Retoriken som språkteori handlar om hur människan använder språket för att kommunicera. Retoriken innefattar både uttrycksform och innehåll i bruket av språket, och genom att iaktta talare har man identifierat en arbetsprocess som föregår ett tal och systematiserat arbetsprocessen i sex faser: intellectio,

Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det? 2. Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du 3.

Sökord: retorik, retoriska arbetsprocessen, svenskämnet, muntliga I Svenska 1 ligger fokus på informerande tal och i Svenska 2 och 3 är det 

analysera kommunikationssituationer och diskutera den egna retoriska arbetsprocessen, 4. redogöra och argumentera för olika teorier om skrivande och skrivundervisning. 15 jan 2015 I denna film får du information om de 7 stegen i den retoriska arbetsprocessen ( partesmodellen). Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och Retorik, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som  Tonvikt i innehållet lades vid den retoriska arbetsprocessen och retorikens sju frågor.

Partesmodellen.