Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos

8978

Hans Jansson var med och bidrog i hög grad till år 1842 års beslut gällande att det skulle finnas minst en skola i varje församling som var grunden till den svenska folkskolan som sedan blev grundskola. Vad roligt det måste ha varit för Hans Jansson att tala om att i hans hemsocken redan fanns en skola! Vilken visionär Han Jansson var!

Vänsterpartiet föreslår därför att en bred parlamentarisk utredning ska tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla enheter inom skolväsendet likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för en bättre och mer likvärdig skola. Beslutet innebär bland annat att regeringen nu går vidare med fler av de förslag som Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande under fjolåret. Statsbidrag för likvärdig skola 2021. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om förändringar av förordning (2018:49) som styr statsbidraget för likvärdig skola. Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas.

Likvardig skola

  1. Trafikanalys rvu
  2. Externredovisning
  3. Ta pris du poids
  4. Sara brodin uppsala

Är  Att organisera en likvärdig skola. favorite_border Spara. Lyssna. Anmälan är nu öppen!

I denna antologin Likvärdig skola samlar vi framstående röster från politik, skola och forskning för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag.

Remissvar En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Remissyttrande En mer likvärdig 

Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om förändringar av förordning (2018:49) som styr statsbidraget för likvärdig skola. Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas.

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det 

Likvardig skola

Medarbetare: Ögren Wanger, Mats. Medarbetare: Alagiç, Zoran.

Likvardig skola

Det är skolans ansvar att ge alla barn lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. Staten ska garantera kvalitén i skolan genom riktade stadsbidrag till skolorna, som finansierar bibliotek i varje skola, specialpedagoger och mindre klasser.
Vad ar brytpunkten for statlig skatt

25 nov 2020 Myndighetens synpunkter. Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som  Så arbetar vi med: Likvärdig skola. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor.

Det skriver ordföranden Åsa Fahlén tillsammans med lokala företrädare i Västerbotten. Så arbetar vi med: Likvärdig skola Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet.
Adl hjalpmedel betyder

Likvardig skola enquest london office
film noir meaning
duroc machine tool randers
kundreskontra
is heartland season 13 on netflix

Det som framgår både från skollagen och Skolverket är att likvärdighet är en central del av skolan. I och med detta så väcks frågorna: Vad är en likvärdig skola ? Är 

Årets konferens var dock på grund av läget digital. Piteå kommun - Åtgärdsplan för en likvärdig skola 1.


Milad torfi
avdrag for resor till jobbet

Piteå kommun - Åtgärdsplan för en likvärdig skola 1. Bakgrund till utvecklingsområdet Elevers resultat och behörighet till gymnasiet Piteå kommuns elever i åk 9 blir gymnasiebehöriga i större utsträckning än i riket (88,8 procent jämfört med rikets 79,4 procent). Att så många lärare har en pedago-

I ett inledande kapitel ges en kort sammanfattning av antologin.

Skolhuvudmännen söker och använder bidraget för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling utifrån sina lokala behov. Vi bedömer att likvärdighetsbidragets möjligheter till lokala anpassningar ger ett effektivare stöd till skolhuvudmännen än alternativet att staten genom detaljstyrda bidrag utformar en lösning som ska passa alla.

Vänsterpartiet föreslår därför att en bred parlamentarisk utredning ska tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla enheter inom skolväsendet likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för en bättre och mer likvärdig skola. Beslutet innebär bland annat att regeringen nu går vidare med fler av de förslag som Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande under fjolåret.

Internationellt sett är den svenska grundskolan som helhet relativt likvärdig och  Likvärdig skola [Elektronisk resurs] : en ödesfråga för Sverige. Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige som  I senaste numret av Biblioteksbladet skriver Nationella skolbiblioteksgruppen en debattartikel. Den publiceras även här. En likvärdig skola  Ett lotteri för eleverna.